تماس با ما

آدرس: اصفهان ، شاهين شهر، خيابان فردوسی، فرعی 4 شرقی، پلاک 40
تلفن:  8-45244505-031
فکس: 45246053-031
کد پستی: 8314744131
ایمیل:

بازرگانی:   commerce@sarooyeh.co
فنی:      tec@sarooyeh.co
مدیریت:    ceo@sarooyeh.co