گریس های ویژه صنایع فولاد-1گریس نسوز (CONDAT Formula FV )
این محصول یک گریس با صابون پلی اوره است که جهت روانکاری یاتاقان های ماشین ریخته گری مداوم فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت ویژه این محصول، روانکاری در محیط‌های با دمای بالا و در حضور آب  می باشد.

-2
گریس ضد آب   ( CONDAT Millenium 505)
این محصول، یک گریس کلسیم سولفونات است که جهت روانکاری یاتاقانهای غلتکهای کاری نورد گرم و نورد سرد فولاد به کار می رود.
قابلیت ویژه این محصول، روانکاری در حضور آب می باشد.(به ویژه در دماهای بالا(
عملکرد این گریس در واحدهای نورد گرم و سرد کارخانجات بزرگ فولاد ایران، از جنبه مقاومت در برابر آب، تامین روانکاری در دمای زیاد و کاهش استهلاک تجهیز در مقایسه با محصولات رقیب متمایز بوده و بسیار مورد توجه و استقبال مشتریان قرار گرفته است.

-3
گریس یاتاقانهای الکتروموتورها، با نامهای تجاری (CONDAT Formula MS) و    (CONDAT Akronex EP)   
با دور و دمای بالا کار می کنند، دارای عمر مفید طولانی و قابلیت افزایش زمان کارکرد یاتاقانها

-4گریس کوپلینگ  (CONDAT Couplex 2101)
این محصول، یک گریس لیتیمی با روغن پایه نیمه مصنوعی است که برای روانکاری اسپیندلهای نورد سرد و گرم فولاد، آلومینیوم و مس به کار می رود.
خاصیت چسبندگی زیاد این گریس باعث نگه داشتن گریس در محل روانکاری و کاهش نشتی آن می شود. در حالیکه گرانروی بالای روغن پایه از یک سو و  مواد افزودنی جامد موجود در آن از سویی دیگر، روانکاری مورد نیاز برای تحمل نیروی مکانیکی بالا را فراهم می کنند.
این گریس بر اساس نیازمندیهای MAINA     طراحی شده است.