سیالات هیدرولیک ضد آتش (HFDU و HFC)


سیالات هیدرولیک ضد آتش، اساسا به منظور تامین ایمنی افراد و تجهیزات، به عنوان سیال جایگزین روغن‌های هیدرولیک معدنی، مورد استفاده قرار می گیرند.

سیال هیدرولیک مقاوم در برابر آتش،  سری  HFDU  (CONDAT D)
این محصول که عمدتا در دو کلاس گرانروی ISO VG 46    وISO VG 68    تولید می گردد، فاقد محتوای آب بوده و بر پایه استرهای سنتزی ساخته می شود.
کاربرد آن به عنوان سیال انتقال قدرت در تجهیزات هیدرولیک واحدهای ذوب، ریخته گری و نورد گرم واحدهای تولید فولاد، مس و آلومینیوم و به طور کلی در محلهایی است که به دلیل مجاورت تجهیز هیدرولیک با منابع دمای بالا، خطر آتش سوزی سیال در اثر نشتی از تجهیز وجود دارد.
عملکرد متمایز این محصول در بسیاری از کارخانجات معظم فولاد کشور، از جنبه‌های؛ طول عمر مفید سیال، کاهش فرسایش قطعات و انتقال یکنواخت قدرت در دماهای مختلف، بسیار مورد توجه مشتریان این شرکتها قرار گرفته است.
استفاده از CONDAT D    توسط بسیاری از سازندگان عمده تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع فولاد و آلومینیوم توصیه گردیده است. نظیر DANIELI ، SARRALLE ، ECL  و ...
این محصول تاییدیه ایمنی موسسه Factory Mutual     که مهمترین مدرک ایمنی در خصوص استفاده از سیالات هیدرولیک ضد آتش می باشد را دارد.
 
سیال هیدرولیک ضدآتش  سری، ( CONDAT GUARD C ) HFC
این محصول که عمدتا در کلاس گرانروی ISO VG 46   تولید می‌گردد، دارای محتوای آب بوده و بر پایه پلی گلایکول ها ساخته می شود.
کاربرد آن به عنوان سیال انتقال قدرت در تجهیزات هیدرولیک واحدهای ذوب، ریخته‌گری و نورد گرم واحدهای تولید فولاد، مس و آلومینیوم و به طور کلی در محلهایی است که به دلیل مجاورت تجهیز هیدرولیک با منابع دمای بالا، خطر آتش سوزی سیال در اثر نشتی از تجهیز وجود دارد.
عملکرد متمایز این محصول در بسیاری از کارخانجات معظم فولاد کشور، از جنبه های؛ طول عمر مفید سیال، همگن بودن آن و انتقال یکنواخت قدرت در دماهای مختلف، بسیار مورد توجه مشتریان این شرکتها قرار گرفته است.
استفاده از CONDAT GUARD C     توسط بسیاری از سازندگان عمده تجهیزات و ماشین آلات صنایع فولاد توصیه گردیده است. نظیر DANIELI