گریس های ویژه صنایع فولاد-1گریس نسوز (CONDAT Formula FV )
این محصول جهت روانکاری یاتاقان های ماشین ریخته گری مداوم فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت ویژه این محصول، روانکاری در محیط‌های با دمای بالا و در حضور آب  می باشد.
این محصول در بسیاری از کارخانجات فولاد ایران استفاده شده و با توجه به گرانروی بالای روغن پایه و فرمول شیمیایی ویژه صابون، عملکرد متمایزی را نشان داده است.-2گریس ضد آب   ( CONDAT Millenium 505)
این محصول جهت روانکاری یاتاقانهای غلتکهای کاری نورد گرم و نورد سرد فولاد به کار می رود.
قابلیت ویژه این محصول، روانکاری در حضور آب می باشد.(به ویژه در دماهای بالا(
عملکرد این گریس در واحدهای نورد گرم و سرد مقاطع تخت فولادی و همچنین نورد گرم مقاطع ساختمانی در بسیاری از کارخانجات فولاد ایران، با توجه به مقاومت در برابر شستشو توسط آب، تامین روانکاری مناسب در دمای بالا و کاهش استهلاک تجهیزات و افزایش طول عمر یاتاقان‌ها، مورد استقبال قرار گرفته است.

-3
گریس یاتاقانهای الکتروموتورها، با نامهای تجاری (CONDAT Formula MS) و    (CONDAT Akronex EP)   
با دور و دمای بالا کار می کنند، دارای عمر مفید طولانی و قابلیت افزایش زمان کارکرد یاتاقانها

-4گریس کوپلینگ  (CONDAT Couplex 2101)
این محصول، یک گریس لیتیمی با روغن پایه نیمه مصنوعی است که برای روانکاری اسپیندلهای نورد سرد و گرم فولاد، آلومینیوم و مس به کار می رود.
خاصیت چسبندگی زیاد این گریس باعث نگه داشتن گریس در محل روانکاری و کاهش نشتی آن می شود. در حالیکه گرانروی بالای روغن پایه از یک سو و  مواد افزودنی جامد موجود در آن از سویی دیگر، روانکاری مورد نیاز برای تحمل نیروی مکانیکی بالا را فراهم می کنند.
این گریس بر اساس نیازمندیهای MAINA     طراحی شده است.