روغن های نورد سردروغن های نورد سرد (سری RI-LAMIN) :
محصولات سری RI-LAMIN ، با دو فناوری مختلف عرضه می گردند:

 • دیسپرسیون ها (فناوری HD)
 • امولسیون ها (فناوری CRM)
در هر دو مورد، ترکیبی از استرهای سنتزی و سورفکتانت های مناسب، توزیع یکنواختی از اندازه ذرات روغن فراهم می نمایند. در نتیجه، پایداری مطلوب امولسیون و عملکرد قابل توجه روغن حاصل  می شود.
این محصولات برای فرایند نورد سرد انواع فولاد بکار می روند.محصولات سری (RI-LAMIN HD) :
RI-LAMIN HD روانکار ویژه نورد سرد رفت و برگشتی می باشد.
RI-LAMIN HD با تکیه بر فناوری H.A.R.D.  طراحی شده که با ایجاد اندازه ذرات بزرگ، امولسیون های همگن را بدون نیاز به اختلاط شدید، فراهم می نماید.
RI-LAMIN HD کاملا سنتزی و فاقد استرهای طبیعی و یا چربی های حیوانی بوده و از مزایای زیر برخوردار می باشد:

 • روانکاری عالی
 • تمیزی بسیار خوب سطح ورق و قفسه نورد (بدلیل ماهیت شستشو دهندگی روغن)
 • کاهش سایش غلتک
 • قابلیت افزایش سرعت نورد و در نتیجه افزایش میزان تولید
 • عدم ایجاد لجن های چسبنده
این محصولات با ارایه عملکرد بسیار خوب، در کلیه واحدهای نورد سرد رفت و برگشتی ایران استفاده شده است.


محصولات (سری RI-LAMIN TM-S) :
این دسته از محصولات، روغن هایی هستند که به صورت امولسیون در فرایند نورد سرد ورق فولادی (تاندم) بکار گرفته می شوند.
این محصولات ، کاملا سنتزی و فاقد استرهای طبیعی و یا چربی های حیوانی بوده و از مزایای زیر برخوردار می باشد:

 • روانکاری عالی
 • تمیزی بسیار خوب سطح ورق و قفسه نورد ، بدلیل ماهیت شستشو دهندگی روغن
 • کاهش سایش غلتک
 • قابلیت افزایش سرعت نورد و در نتیجه افزایش میزان تولید
 • عدم ایجاد لجن های چسبنده
این محصول با عملکرد فوق العاده در واحد نورد سرد تاندم فولاد مبارکه استفاده شده است.