دترجنت های اسکین پاس


سیال اسکین پاس ورق فولادی (   RI-LAMIN SP-S100) :
 RI-LAMIN SP-S100یک سیال بر پایه آب و فاقد ترکیبات نیتریت و بور بوده که برای فرایند اسکین پاس فولاد مناسب می باشد.
RI-LAMIN SP-S100  فاقد آمین های نوع دوم و مواد آنتی باکتری می باشد و از مزایای زیر برخوردار است:
  • ویژگی بسیار عالی ضد زنگ
  • ارایه تمیزی عالی ورق و غلتک
  • میزان کف کم و عدم انتشار بوی نامطبوع
این محصول با عملکرد بسیار عالی در واحدهای اسکین پاس فولاد مبارکه اصفهان استفاده شده است.
 
سیال اسکین پاس ورق گالوانیزه  (  RI-LAMIN SP-G100 ):
RI-LAMIN SP-G100  یک سیال بر پایه آب و فاقد ترکیبات نیتریت و بور بوده که برای فرایند اسکین پاس ورق گالوانیزه  مناسب می باشد. این محصول با در نظر گرفتن نیازمندی های کیفی صنعت خودروسازی طراحی شده است.
RI-LAMIN SP-G100  فاقد آمین های نوع دوم و مواد آنتی باکتری می باشد و از مزایای زیر برخوردار است:
  • ویژگی بسیار عالی ضد خوردگی و جلوگیری از ایجاد شوره
  • ارایه تمیزی عالی ورق و غلتک
  • میزان کف کم و عدم انتشار بوی نامطبوع