روغن های محافظروغن محافظ (RI-COAT 163):
RI-COAT 163  (مطابق با نیازمندیهای صنایع خودروسازی ) محصولی بر پایه روغن معدنی ، به منظور محافظت ورق های فولادی و یا ورق های گالوانیزه در مقابل زنگ زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می کند.
RI-COAT 163  می تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.
این محصول مورد تایید شرکت های RENAULT ، FIAT ،  AUTOVAZ   می باشد.
 
روغن محافظ (RI-COAT 163/PSC):
RI-COAT 163/PSC  (ویژه محافظت از ورق در محیطهای نمکی ) محصولی بر پایه روغن معدنی ، به منظور محافظت ورق های فولادی در مقابل زنگ زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می کند.
این محصول، قابلیت محافظت در برابر خوردگی را در دستگاه مه نمکی (salt spray) به مدت 20 ساعت، طبق استاندارد ASTM B117، فراهم می کند.
RI-COAT 163/PSC می تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.
 
 
روغن محافظ (RI-COAT GP):
RI-COAT 163/GP محصولی بر پایه روغن معدنی ، به منظور محافظت ورق های فولادی در مقابل زنگ زدن و خوردگی می باشد که با تشکیل یک لایه یکنواخت روغن بر سطح ورق، علاوه بر اینکه از ایجاد لکه بر روی سطح ورق جلوگیری می کند، قابلیت پاک شوندگی بسیار خوبی را نیز ارایه می کند.
RI-COAT 163/GP  می تواند بوسیله دستگاه الکترواستاتیک، روش غوطه وری و یا به روش اسپری کردن بر روی سطح ورق اعمال شود.